با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
 
Tag:

Auto SMS

Auto SMS : برنامه پاسخگویی خودکار به SMSها برای اندروید

این برنامه یک پاسخگوی خودکار به SMSها ، ارسال کننده SMS برنامه ریزی شده ، خواننده ی SMS و فروارد کن SMS است.

  • این برنامه به SMSهای ورودی و تماس های از دست رفته پاسخ می دهد و همچنین قادر است تا SMS را در زمان از پیش تعیین شده ارسال کند. این برنامه همچنین می تواند با زبان هایی که پستیبانی میکند SMS را بخواند و آن را به شخص دیگری فروارد کند.

-         اگر از یک برنامه تسک کیلر استفاده می کنید Auto SMS را از لیست این برنامه مستثنی کنید.

← ادامه نوشته

  • RSS