با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
 
Tag:

Evernote

دفتر یادداشت اندروید Evernote For Android

Evernote به شما کمک می کند تا یادداشت برداری کنید ،عکس بگیرید ،از کارهایی که باید بکنید لیست تهیه کنید و صدا را ضبط کنید و در محل کار ،خانه و هرجای دیگری از آن استفاده کنید.

← ادامه نوشته

دفتر یادداشت اندروید Evernote For Android

Evernote به شما کمک می کند تا یادداشت برداری کنید ،عکس بگیرید ،از کارهایی که باید بکنید لیست تهیه کنید و صدا را ضبط کنید و در محل کار ،خانه و هرجای دیگری از آن استفاده کنید.

← ادامه نوشته

Evernote : دفتر یادداشت برای اندروید

Evernote یک برنامه ساده و رایگان است همه چیز را به یاد شما می آورد.

همه چیز را سازماندهی کنید ،ایده هایتان را یادداشت کنید و بر خلاقت خود بیافزایید.

Evernote به شما کمک می کند تا یادداشت برداری کنید ،عکس بگیرید ،از کارهایی که باید بکنید لیست تهیه کنید و صدا را ضبط کنید و در محل کار ،خانه و هرجای دیگری از آن استفاده کنید.

← ادامه نوشته

  • RSS